Voor wie?

Als vereniging richt de VDON zich op djembe-docenten die in Nederland actief zijn. De vereniging streeft naar een zo groot mogelijk aantal leden. Voor hen fungeert de vereniging als overkoepelend orgaan.

In principe kunnen alle djembe-docenten lid worden, mits  aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De aangesloten docenten staan garant voor:

• een professionele organisatie en bedrijfsmatige aanpak.

• aandacht voor speltechniek (op djembe én doundoun) en samenspel;

• goede didactische vaardigheden;

• een gedegen onderwijs- en lesprogramma.

De VDON kent behalve leden ook aspirant-leden, die nog niet aan alle voorwaarden voldoen die de VDON aan haar leden stelt. Van leden wordt verwacht dat zij aan deze voorwaarden voldoen. Voor aspirant-leden worden cursussen aangeboden.

Verder kan iedereen die de doelstelling van de VDON een warm hart toedraagt vriend of donateur worden.

 

professionele organisatie en bedrijfsmatige aanpak

De leden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, beschikken over een BTW-nummer (of genieten een vrijstelling) en hebben een bedrijfsrekening.

aandacht voor speltechniek (op djembe én doundoun) en samenspel

De leden zijn in staat de djembe en de doundouns op de juiste wijze te bespelen, beheersen de klank-ontwikkeling en beschikken over het vermogen deze zaken in de les over te kunnen brengen. Net zoals ieder ander muziekinstrument heeft de djembe naast een technische ook een muzikale kant. Daarbij is het belangrijk om bij de cursisten het gevoel voor samenspel te ontwikkelen. De docent beschikt over lesstof die de handigheid van de spelers vergroot.

docenten met goede didactische vaardigheden

Van de leden wordt verwacht dat zij goed didactisch onderlegd zijn. Omdat er veel verschillende manieren zijn om kennis over te brengen wordt didactiek getoetst door de beoordelingscommissie. Onder didactiek verstaan we de manier waarop kennis wordt overgedragen. Het gaat daarbij om vragen zoals:

• Hoe worden kennis en vaardigheden onderwezen?

• Hoe bouwt men een les op?

• Hoe worden leerlingen begeleid bij het verwerken van de leerstof?

• Hoe wordt het leerproces geëvalueerd?

gedegen onderwijs- en lesprogramma

Onder onderwijsprogramma wordt verstaan een aanbod met cursussen op verschillende niveau’s. Het lesprogramma beschrijft hoe de verschillende onderdelen van het onderwijsprogramma in lesvorm wordt aangeboden.

lees verder