Vereniging

De Vereniging Djembe Onderwijs Nederland, ofwel VDON, is een vereniging voor docenten die actief zijn op het gebied van djembe-onderwijs in Nederland. De vereniging heeft als doelstelling:

‘Het bevorderen van de kwaliteit van het djembe-onderwijs in Nederland, alsmede het bij een zo groot mogelijk publiek vergroten van het bewustzijn ten aanzien van de kunst van het djembe-spel en daarmee samenhangende tradities’.

en stelt zich daarnaast ten doel om een bijdrage te leveren aan het behoud van de kunst van het djembespel als muziektraditie en cultureel erfgoed.

De vereniging wordt gevormd door de leden, die uit hun midden een bestuur kiezen. In principe kunnen alle djembe-docenten lid worden, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Leden hebben stemrecht op de ledenvergaderingen en kunnen actief meewerken in de vereniging. De leden bepalen in feite het beleid van de vereniging, dat op de jaarlijkse ledenvergadering wordt uitgestippeld.

Leden bepalen het beleid van de vereniging en dragen ideeën aan voor nieuwe activiteiten of veranderingen. De leden worden vermeld op de website, inclusief informatie over eventuele specialismen. Via de website en de nieuwsbrief kunnen leden informatie verspreiden.

Het bestuur bestaat uit

Jelle de Kroon – voorzitter

Steven de Laet – secretaris

Rutger van der Ree – penningmeester

Ponda O’Bryan – technisch bestuurslid