Lidmaatschap

De VDON richt zich op djembe-docenten die in Nederland actief zijn en fungeert voor hen als overkoepelend orgaan. De vereniging streeft naar een zo groot mogelijk aantal leden.

Kandidatendag 

Voor kandidaatleden wordt één keer per jaar een kandidatendag georganiseerd.  Met veel plezier nodigen we djembe-docenten die geïnteresseerd zijn om lid te worden uit, voor het bijwonen van de volgende VDON kandidatendag .

Tijdens de kandidatendag toetst een commissie die bestaat uit een terzake kundige persoon op het gebied van muziekonderwijs, iemand met veel kennis van de traditie en een van de (technische) bestuursleden van de VDON jouw kennis en vaardigheden als docent. Na afloop worden de verschillende toetsen van de dag en de resultaten met je besproken. Je krijgt het voorlopige oordeel van de commissie te horen en eventueel alvast aandachtspunten en advies. Na afloop van de kandidatendag wordt de boordeling je schriftelijk toegestuurd. Wij gaan er van uit je dan als lid te kunnen inschrijven!

Voor de komende kandidatendag zijn  6 plaatsen beschikbaar. De kosten voor deelname bedragen € 75,- excl 21% BTW. De lunch is hierbij inbegrepen. Je kunt dit bedrag als ‘beroepskosten’ in je boekhouding opvoeren.

Heb je interesse om deel te nemen, stuur een berichtje naar info@djembe-onderwijs.nl. Je krijgt een aanmeldformulier toegestuurd. Zodra je bent toegelaten tot de kandidatendag krijg je alle verdere benodigde informatie toegestuurd.

Toetsing 

Door deels individueel en deels in groepsverband te toetsen, kan de commissie de kandidaten op verschillende onderdelen beoordelen. Door de kandidaten gedurende de dag in een groep te laten werken krijgt ook het sociale aspect een plek en wordt de druk wellicht wat verminderd. Daarnaast kan men van en met elkaar leren en dat lijkt ons een belangrijk gegeven. De toetsing bestaat uit de volgende onderdelen:

1.  luistertoets

Bij de luistertoets wordt kennis van repertoire en achtergrond getest. Een aantal muziekstukken wordt afgespeeld waarover open vragen worden gesteld. De toets is zo open mogelijk: je wordt gevraagd zoveel mogelijk te vertellen over het beluisterde fragment, zoals naam en gebruik van het ritme, context, bezetting ensemble, stijl, herkomst. De ene kandidaat weet uiteraard meer dan de andere en dat geeft de commissie inzicht in het niveau van de verschillende kandidaten.

2.  ensemblespel 

Het tweede onderdeel is ensemblespel. Je bereidt vijf ritme’s voor waarvan er tijdens dit onderdeel één samen met de andere kandidaten wordt gespeeld. Kies ritme’s waarmee je duidelijk maakt waar je voor staat en wat je aankunt als docent. Zo worden techniek, didactiek en repertoirekennis getoetst. De moeilijkheidsgraad geeft inzicht in het lesniveau dat je als docent aanbiedt.

3.  bespreken beeldmateriaal 

Het derde onderdeel is het bespreken van lesplan en didactiek. Je wordt gevraagd vooraf een aantal beeldfragmenten op ons Youtube kanaal te plaatsen. Het betreft een fragment dat toont wat er goed ging in de les, een fragment dat toont wat er niet goed ging in de les en een fragment van een leerlingenpresentatie, dat tekenend is voor de stijl waarin je lesgeeft. Ook word je gevraagd vooraf informatie over je lessen te verstrekken. Hoe zijn ze opgebouwd en hoe zit een cursus er uit? Het lesplan en de eerste twee fragmenten worden in de groep besproken. Het derde fragment wordt door de commissie bekeken en beoordeeld.

4. individueel gesprek

In een gesprek met de commissie worden de verschillende toetsen van de dag en de resultaten met je besproken. Je krijgt het voorlopige oordeel van de commissie te horen en eventueel alvast aandachtspunten en advies. Na afloop van de kandidatendag wordt de boordeling je schriftelijk toegestuurd. Wij gaan er van uit je dan als lid te kunnen inschrijven!

Aanleveren informatie 

Om deel te kunnen nemen aan de kandidatendag hebben we de volgende informatie nodig.

1. aanmeldformulier

Zodra je jezelf hebt opgegeven, ontvang je een aanmeldformulier. Het ingevulde aanmeldformulier graag terugsturen.

2. toelichting

Geef een tevens korte toelichting op je onderwijs- en lesprogramma.

Hoe zit jouw les in elkaar?

Hoe is de opbouw van je lessen achtereenvolgend?

Welke ritme’s gebruik je, bij welk lesniveau?

Zodra je bent aangemeld voor de kandidatendag krijg je de laatste benodigde informatie toegestuurd. Dit heeft betrekking op het volgende.

 3. beeldmateriaal

De commissie wil graag een aantal fragmenten met beeldmateriaal jou als docent zien; insturen vóór 1 mei. Het gaat om drie korte fragmenten (max 3 tot 5 minuten) die je kunt uploaden naar ons YouTube kanaal.

Deze fragmenten worden op de kandidatendag besproken.

* 1e fragment – wat ging er goed tijdens de les?

* 2e fragment – wat ging er niet goed tijdens de les?

* 3e fragment – een stukje video van je leerlingenpresentatie

 4. repertoire

Geef tenslotte nog een lijstje met 5 ritmes door, die je behandelt tijdens je lessen. Kies ritme’s die aansluiten op het niveau waarop je als docent beoordeeld wilt worden. Op de kandidatendag zal de commissie één ritme kiezen dat je bij het onderdeel ‘ensemblespel’ met de groep gaat spelen.

We zien er naar uit je bij de komende kandidatendag te kunnen verwelkomen en we zien je aanmelding graag tegemoet! Heb je nog vragen over de kandidatendag of anderszins, neem gerust contact op.