Deskundigheidsbevordering

Voor docenten in het reguliere onderwijs, vakdocenten in het muziekonderwijs en docenten in het djembe-onderwijs worden op verschillende niveau’s workshops en trajecten op het gebied van deskundigheidsbevordering aangeboden.

 

Kennismakingsworkshop

Het gaat om een workshop van een middag (maximaal 4 uur) voor niet meer dan 15 deelnemers. Een docent met een brede ervaringsbasis over meerdere djembedisciplines verzorgt de workshop. Een startkwalificatie, anders dan ervaring als percussie-docent, is niet van toepassing. In de workshop komt het volgende aan de orde:

• de elementaire grondregels van het djembespel;

• de rol van de djembe in de traditie;

• de doorgaande leerlijn van de VDON;

• een beperkte oefening t.b.v. een uitvoering.

De prijsstelling is relatief laag. De kennismakingsworkshop is een wervingstool voor de doorgaande leerlijn.

Basiscursus

De basiscursus djembe is bedoeld voor docenten van (muziek)scholen, bij voorkeur met een achtergrond als percussionist, die zich willen verdiepen in de kunst van het djembespel en tevens vrijwel geen ervaring hebben met het djembespel. In deze cursus ontdekt de deelnemer in hoeverre zijn ambitie aansluit bij deze kunstvorm, en in hoeverre hij of zij beschikt over voldoende talent. Tijdens deze cursus komt het volgende aan de orde:

• oefening in de elementaire grondregels van het djembespel;

• de individuele toetsing van ambities en talenten;

• inzicht in de verdere leermodules van de VDON.

De cursus bestaat uit vier dagdelen, waarbij steeds een ander aspect van het djembespel de aandacht krijgt. De oefeningen sublimeren in een groepsuitvoering. De cursus wordt afgesloten met een individueel advies van de docent aan de deelnemer. Voor deelname aan de basiscursus bestaat geen startkwalificatie anders dan ervaring als percussie-docent. Een of meer docenten met een brede ervaringsbasis verzorgen de cursus. De omvang van de deelnemersgroep is maximaal 15 personen. Aan het einde van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. De prijsstelling is marktconform.

Trajecten deskundigheidsbevordering voor djembe-docenten en aspirant-leden.

Het modulaire programma

Het modulaire programma van de VDON is enerzijds bedoeld om cursisten de mogelijkheid te bieden zich via het doorlopen van leermodules het complete vakmanschap van de djembe-docent ‘eigen te maken’. Anderzijds kan met het kiezen van specifieke modules het vakmanschap van een reeds praktiserende djembe-docent worden verbeterd.

Iedere module behandelt en oefent een bepaald elementair aspect van de kunst van het djembespel. Sommige modules bestaan uit een basismodule en uit een vervolgmodule, gericht op meer diepgang van het elementaire aspect. In eerste instantie wordt gedacht aan de volgende modules:

• djembetechniek

• elementair spel

• doundoun techniek

• samenspel

• de rol van de solist

De module wordt verzorgd door een gespecialiseerde vakdocent. Een module bestaat doorgaans uit een cursus met vier dagdelen. Ditzelfde geldt voor een eventuele vervolgmodule, die weer een stap verder in de materie duikt. Iedere module wordt afgesloten met een korte presentatie door de deelnemer, hetzij individueel, hetzij in een groep.

Voor deelname aan een module is een startkwalificatie van de deelnemer vereist. Deze kwalificatie kan bestaan uit het goed doorlopen hebben van het basiscursus djembe, dan wel uit bewezen en aantoonbare ervaring (eventueel een auditie). De omvang van de deelnemersgroep is per module maximaal 15 personen. Aan het einde van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. De prijsstelling is marktconform.

Masterclass

De VDON organiseert een keer per jaar een mastercourse, gegeven door een erkende coryfee uit een djembetraditie. Met deze mastercourse worden deelnemers getraind in de exclusieve stijl-elementen van de betreffende traditie. Afhankelijk van de specialiteit van de docent wordt een verdieping in het djembespel aangebracht. Daarnaast krijgt de deelnemer meer inzicht in het vak- en werkgebied van een djembe-docent. De mastercourse is wisselend in tijdsduur. De mastercourse varieert van twee tot vijf dagen. De keuze voor de docent varieert per jaar.

Voor deelname aan de masterclass is een startkwalificatie van de deelnemer vereist. Deze kwalificatie kan bestaan uit het succesvol doorlopen hebben van een aantal leermodules, die passen bij de inhoud van de mastercourse. Bewezen en aantoonbare ervaring kan ook voldoende zijn (eventueel via een auditie). De mastercourse wordt afgesloten door een presentatie van de deelnemer, hetzij individueel, hetzij in een groep. De omvang van de deelnemersgroep voor een mastercourse is maximaal 15 personen. Aan het einde van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.
De prijsstelling is marktconform.